موفقیت رژیمی 281-282 مراجعه کننده غیر حضوری

کبد چرب غیر الکلی
30 ژانویه، 2017
سنگ کلیه و رژیم غذایی مناسب آن
31 ژانویه، 2017

موفقیت رژیمی با رعایت نکات و مشاوره های رژیمی ارائه شده در خدمات غیرحضوری به همراهان گرامی این مجموعه

موفقیت رژیمی 281-282

موفقیت رژیمی 281-282 -2 مراجعه کننده غیرحضوری
موفقیت رژیم مراجعه کننده غیرحضوری در تلگرام.

موفقیت رژیمی 281-282 -1

موفقیت رژیمی 281-282 -1

موفقیت رژیمی

مراجعه کنندگان به کلینیک تغذیه جوزدانی و یا دریافت کنندگان خدمات رژیمی غیرحضوری این مجموعه با رعایت نکات ارائه شده و دریافت مشاوره های لازم،
مسیر رسیدن به وزن ایده آل خود را به درستی طی نموده.
با رساندن سطح متابولیسم پایه بدن خود به حالت استاندارد، سایز و وزن مناسب خود را در نتیجه پروسه رژیم غذایی خود بدست آورده و از رضایت نهایی بهره مند میگردند.

رژیم های غیر حضوری، با بیان اطلاعات کامل و درست توسط مراجعه کننده، در فرمهای مربوطه در سایت و یا تلگرام تکمیل میگردد تهیه و ارائه میشود.
درنتیجه بیان کلیه نکات در فرمها ضروری بوده و در رسیدن به موفقیت رژیمی بسیار تاثیرگذار است.

سپاس از همراهان گرامی که در این مسیر به مشاوره ها و نکات ارائه شده توجه دارند و رعایت میکنند.