رژیم غذایی سالم چیست؟

چه غذایی در هنگام تمرینات ورزشی استفاده کنیم؟
31 دسامبر، 2016
8 غذا برای پیشگیری از سرطان
1 ژانویه، 2017

سالم خوردن چیست؟

رژیم سالم چیست؟

خوردن سالم به این معنا است که مقادیر مناسب از همه گروههای غذاهایی به منظور داشتن زندگی سالم مصرف کنید.
رژیم به طور عموم اغلب به معنای برنامه ای است که با کاهش وزن همراه باشد. در صورتیکه رژیم به صورت علمی به معنی این است که شما در طول بیست و چهار ساعت ، یک هفته یا ، یک ماه از چه مواد غذایی استفاده می کنید.
رژیم خوب سبک زندگی است که در جهت سلامت شما باشد.
رژیم غذایی خوب باید شامل همه گروههای غذایی باشد و به این معنی است که انواع رژیم های تک خوری که در آن از یک ماده غذایی مثل شیر و …استفاده می شود یا حتی فقط مصرف سبزیجات برای هیچ فردی رژیم سالم محسوب نخواهد شد.و همینطور حذف هیچ گروه غذایی برای مثال گوشت یا لبنیات برای فرد رژیم سالم محسوب نمی شود.

@jozdanydiet