موفقیت رژیم آنلاین

خواص گوشت بوقلمون
۶ بهمن، ۱۳۹۵
موفقیت رژیمی-۲۷۹
۶ بهمن، ۱۳۹۵


مراجعه کننده گرامی کودک ۶.۵ ساله در مدت سه هفته رژیم غیرحضوری یک کیلو افزایش وزن داشتند.

تبریک میگم???
❤️????❤️????❤️?