موفقیت رژیمی-۲۷۹

موفقیت رژیم آنلاین
۶ بهمن، ۱۳۹۵
موفقیت ۲۷۷
۶ بهمن، ۱۳۹۵

مراجعه کننده گرامی در مدت یک ماه و یک هفته رژیم غیرحضوری ۶.۴۰۰ کیلو کاهش وزن و ۹ سانت کاهش سایز داشتند.

(روند کاهش وزن در همه افراد یکسان نیست)
رژیم ها بدون گرسنگی، بدون دارو، تا جای ممکن متناسب با سفره خانواده بوده و بر اساس نوع بیماری و عادات هر فرد تنظیم میشود.
تبریک میگم???
❤️????❤️????❤️?