موفقیت ۲۷۷

موفقیت رژیمی-۲۷۹
۶ بهمن، ۱۳۹۵
موفقیت ۲۷۵
۶ بهمن، ۱۳۹۵

مراجعه کننده گرامی در مدت دو ماه رژیم غیرحضوری با سابقه توقف وزن ۶.۶۰۰ کیلو کاهش وزن و ۱۰ سانت کاهش سایز داشتند و هم اکنون در رژیم نگهدارنده وزن هستند.

(روند کاهش وزن در همه افراد یکسان نیست)
رژیم ها بدون گرسنگی، بدون دارو، تا جای ممکن متناسب با سفره خانواده بوده و بر اساس نوع بیماری و عادات هر فرد تنظیم میشود.
تبریک میگم???
❤️????❤️????❤️?