پرسش و پاسخ


برای پاسخ به پرش شما ، حداقل 48 ساعت زمان لازم است .
به جهت پاسداشت وقت بینندگان سایت به موارد تکراری پاسخ داده نخواهد شد
الویت پاسخ دهی با اعضا سایت می باشد