امگا ۳ و کاهش وزن

رژیم درمانی در میگرن
۲۸ آذر، ۱۳۹۵
پاستیل چیست؟
۳ دی، ۱۳۹۵

%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a73-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف روغن ماهی با کاهش وزن همراه ورزش ارتباط دارد.

مصرف روغن ماهی (روغن امگا ۳) باعث بهبود گردش خون در ماهیچه های فرد در طول ورزش شده و با تحریک آنزیم ها ی حمل کننده چربی باعث استفاده آنها به عنوان منبع سوخت در بدن می شود.

استفاده از منابع طبیعی امگا۳ مثل انواع ماهی توصیه میشود.

????????????