امگا 3 و کاهش وزن

رژیم درمانی در میگرن
18 دسامبر، 2016
پاستیل چیست؟
23 دسامبر، 2016

%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a73-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف روغن ماهی با کاهش وزن همراه ورزش ارتباط دارد.

مصرف روغن ماهی (روغن امگا 3) باعث بهبود گردش خون در ماهیچه های فرد در طول ورزش شده و با تحریک آنزیم ها ی حمل کننده چربی باعث استفاده آنها به عنوان منبع سوخت در بدن می شود.

استفاده از منابع طبیعی امگا3 مثل انواع ماهی توصیه میشود.

????????????