چگونه وزن مناسب خود را محاسبه کنیم؟

خواص پای مرغ
۲۱ آذر، ۱۳۹۵
۱۲ نکته در کاهش وزن
۲۴ آذر، ۱۳۹۵

Two ripe mandarins and slices with green leaves (isolated)
چگونه وزن مناسب خود را محاسبه کنیم؟

همانطور که در عکس نیز ملاحظه می کنید یکی از راههای ساده اندازه گیری وضعیت تناسب اندام بدن شما، شاخص توده بدنی یا BMI است.
شما بر اساس این شاخص می توانید حدود اضافه وزن یا کاهش وزن خود را اندازه بگیرید.

به خاطر داشته باشید وزن مناسب یک فرد به سن، نسبت چربی و ماهیچه های بدن، قد، جثه و حتی میزان دانسیته استخوان شما وابسته است.
افرادیکه شاخص توده بدن آنها در محدوده سبز رنگ است وزن آنها مناسب بوده و توصیه های تغذیه ای ساده و رژیم سالم همراه با ورزش سبک روزانه می تواند وزن آنها را در همین محدوده حفظ نماید.
شما در کدام محدوده هستید؟