میزان کلسیم در ۱۰۰ گرم کدام ماده غذایی زیر بیشتر است؟

معرفی کبد چرب و درمان
۲۵ آذر، ۱۳۹۵
روغن ها
۲۷ آذر، ۱۳۹۵

Two ripe mandarins and slices with green leaves (isolated)

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید در ۱۰۰ گرم کنجد کلسیم بیشتری وجود دارد و مقدار کلسیم در بروکلی و آب پرتقال طبیعی کمترین میزان است.

اما آیا کنجد نسبت به انرژی که برای بدن فراهم می کند تامین کننده مناسبی برای کلسیم روزانه است؟

میزان نیاز به کلسیم ۱۰۰۰ میلی گرم به صورت روزانه است که می توان آن را از منابع مختلفی تامین کرد.

به طور مثال برای تامین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم کلسیم می توانیم

۱۰۰ گرم کنجد با انرژی ۵۷۳ کالری

۴۰۰ گرم بادام با انرژی ۲/۴۴۸ کالری

۸۰۰ میلی لیتر شیر متوسط چربی با انرژی ۳۶۸ کالری

یک کیلو و ۸۰۰ گرم بروکلی با انرژی ۵۹۴ کالری

و ۸/۵ لیتر آب پرتقال طبیعی با انرژی ۲/۸۰۵ کالری

دریافت کنید.

در واقع لبنیات با انرژی کمتری می توانند میزان نیاز شما به کلسیم روزانه را تامین نمایند و این برای افرادیکه در رژیم های کاهش وزن هستند و می خواهند وزن خود را کنترل کنند اهمیت زیادی دارد.