عضله سازی کنید تا متابولیسم شما افزایش یابد

رژیم درمانی در پرکاری تیروئید
۳ دی، ۱۳۹۵
کودک من کم اشتها است
۳ دی، ۱۳۹۵

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید بافت چربی و بافت ماهیچه در وزن یکسان، حجم متفاوتی دارند و میزان انرژی مصرفی شما در حالت استراحت متفاوت است.

????????????
تقریبا
۲٫۵ کیلو بافت چربی ۲۰ کالری در بدن مصرف می کند.
نیم کیلو بافت چربی ۵ کالری در روز مصرف می کند.
@jozdanydiet
۲.۵ کیلو بافت ماهیچه ای ۲۵۰ کالری در روز مصرف می کند.
نیم کیلو بافت ماهیچه ای ۵۰ کالری در روز مصرف می کند.
⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹⛹
ورزش همراه با رژیم صحیح بافت ماهیچه ای ما را افزایش می دهد و کمک می کند تا متابولیسم پایه بیشتری داشته باشید.
@jozdanydiet
??????